Jak samemu zmierzyć odczyn pH w ogrodzie.

Żeby samodzielnie zbadać odczyn gleby wcale nie musimy posiadać rozbudowanego laboratorium, wypełnionego menzurkami i roztworami.

Na początek zadajmy sobie pytanie co to jest odczyn pH gleby. Jest to nic innego jak stosunek stężenia jonów wodorowych H+ do jonów wodorotlenkowych OH-. Jego wartość określa to, czy gleba ma odczyn kwaśny, obojętny czy zasadowy.

 

silnie kwaśny <4,5

kwaśny 4,6 – 5,5

lekko kwaśny 5,6 – 6,5

obojętny 6,6 – 7,2

zasadowy >7,2

 

Odczyn jest nam potrzebny, aby określić właściwości gleby. Zależy od niego rozpuszczalność składników pokarmowych oraz ich dostępność dla roślin.

Dobrze jest wiedzieć jakie pH preferują gatunki roślin wybrane przez nas do ogrodu.

 

Żeby samodzielnie zbadać odczyn gleby wcale nie musimy posiadać rozbudowanego laboratorium, wypełnionego menzurkami i roztworami.

W celu zbadania odczynu pH możemy udać się do najbliższego sklepu ogrodniczego i kupić zestaw do badania odczynu pH (kosztuje ok. 20-30 zł). Taki zestaw zawiera rurkę testową wypełnioną specjalnym roztworem, który zmienia barwę po wymieszaniu z glebą. Rurkę wypełniamy odpowiednią ilością gleby określoną w instrukcji obsługi. Następnie należy silnie potrząsnąć rurkę, aby próbka gleby wymieszała się z roztworem. Potem czekamy, aż ziemia opadnie na samo dno rurki , a płyn nabierze określonej barwy. Jego kolor porównujemy ze wzorem dodanym do zakupionego zestawu. Barwa pomarańczowa – żółta to gleba kwaśna, barwa jasnozielona – gleba obojętna a kolor ciemnobrązowy oznacza glebę zasadową.

Warto pobrać próbki z kilku miejsc naszego ogrodu. Będziemy mieli wtedy 100% pewności jaki odczyn ma nasza gleba.

 

Poza mechanicznym sposobem zbadania z jakim pH mamy do czynienia w ogrodzie istnieją jeszcze domowe sposoby. Żeby sprawdzić, czy gleba nie jest zbyt kwaśna należy polać malutki jej skrawek octem. Jeśli na jej powierzchni zaczną pojawiać się pęcherzyki powietrza, znaczy to, że ziemia zawiera wapń a jej odczyn nie jest zbyt kwaśny.

Również niektóre rośliny naturalnie rosnące na naszej działce świadczą o odczynie gleby. Na kwaśnej glebie rosną skrzypy polne, koniczyna polna, szczaw, fiołek trójbarwny, borówka i rumian polny. Na glebie zasadowej lub obojętnej możemy spotkać maki polne, babkę zwyczajną, pokrzywę żegawkę.

 

Żeby zmienić pH gleby też nie musimy się mocno napracować. Kiedy chcemy obniżyć pH (odczyn jest zasadowy), to mieszamy w proporcji 1:1 ziemię ogrodową z kwaśnym torfem i wsypujemy ją do dołków, w których umieszczać będziemy rośliny. Możemy również rozsypać nawóz zawierający siarkę.

Wapnujemy glebę jeśli chcemy podwyższyć jej odczyn. Wapnować możemy używając nawozów wapniowych, mielonej kredy lub wapna rolniczego.